Kickboxning

Vad är kickboxning?

Kickboxning kan även kallas sparkboning, då spark och kick ungefär är samma sak. Det är alltså en av många kampsporter som ursprungligen kommer från USA och växte fram på 1970-talet. Alltså är kickboxning inte en såpass gammal och traditionell sport, utan det är mer en modern form av kampsport som är en blandning av taekwondo, boxning och judo skulle man kunna säga. Från första början skapades sporten i USA för att olika sporter inom kampsporten skulle kunna mötas under samma regler. Det är på grund av det du tidigare läste, att det är många olika kampsporter som har gått ihop med varann och bildat kickboxning. Det var en känd person på 1970-talet vid namn Kyokushin som hade extremt bra benteknik när det gäller kickarna och förflyttning. Dock fattades handteknikerna som boxarna hade, vilket var anledningen till att man komprimerade varandra. Sporten har inte alltid hetat kickboxning, utan den hette i början full-contact karate och sportkarate.

 

Egen sport idag

Idag är kickboxning ingen blandning av två olika sporter där man kan delta om man exempelvis bara tränar boxning. Utan att få tävla i kickboxning måste man även träna kickboxning och vara medlem i en kickboxnings-klubb. Det är på grund av att kampsporten anses vara en egen sport i nutid. Dock är det ingen egen stil, utan det är fortfarande en blandning av två andra kampsporter och det innebär även att den har ett samlat regelsystem. Det skulle exempelvis vara enklare att gå från boxning till kickboxning än vad det skulle vara att gå från boning till Ju Jutsu, eftersom att de liknar varandra och har en del lika regler.

 

Sporten utvecklas alltid

Som med mycket annat som har uppfunnits en tid tillbaka, så är det väldigt mycket som förnyar sig. Det gör även kickboxning. Från början fanns det bara ett regelsystem som gällde för hela sporten oavsett ålder eller kunskap. Nu har det utvecklats flera olika tävlingssystem som innebär samma regler i princip med att domarna är olika hårda beroende på ålder och nivå. Det är bland annat på grund av att sporten har spridits runt om i världen och att allt fler har valt att börja utöva kickboxning och fler vill börja tävla i den. Kampsporten anpassar sig även till utövarnas krav och förändrar sig beroende på hur samhället utvecklas. Det vill säga att sporten har inga krav på att följa gamla traditioner. Den siktar mot att utveckla en mer modern forskning kring psykologi, pedagogik samt den fysiska träningen. Det vill säga att de som är högt uppsatta i olika organisationer inom kickboxning säger att de måste ske en utveckling inom sporten då den fortfarande är ganska gammalmodig. Ett exempel är fotbollen där det har kommit mycket nytt som hur man ska träna beroende på vilken position man har. Men även hur man klarar av det psykiska av att träna såpass mycket och vara en känd idrottare. Det är något som kan förbättras hos kickboxning, trots att det har skett stor skillnad sedan 70-talet.