Karate

Vad är Karate?

Karate är en av alla kampsporter som utövas runt om i världen. Den tillhör den japanska kampsport-familjen Budo. Det vill säga att karate kommer ursprungligen från Japan och Japan är fortfarande det land där karate utövas mest. Den har även spridit sig in i Kina och utövas där mycket. Mer exakt vart karaten kommer ifrån så är det från en ö som heter Okinawa som ligger söder om Japan. Kineserna förde sporten Kung-fu till ön och därav har karaten lite spår av Kung-fu i sig, det vill säga lite av den sporten i sina rötter. Men karaten har givetvis lite eget som inte kommer från någon annan kampsport, som antagligen kommer från andra inhemska kamparter. Trots att karate kommer från Japan skrev Karate som kara som är ett kanji-tecken. Det tecknet betyder Kina och från en början stod karate för Kina-hand. Dock ändrades det tecknet när karaten fördes till de öarna som tillhörde Japan och var de japanska huvudöarna. Detta skedde under de första årtionden på 1900-talet. Kanji-tecknet ändrades till ett annat kanji-tecken som betyder ”tom”.

 

Startskottet i japansk karate

Japansk karate kom inte igång förrän 1922 säger de flesta. Givetvis fanns den innan dess, men karaten blev mer som en sport när Funakoshi Gichins hade sin uppvisning i Tokyo 1922. Det sägs vara startskottet för den japanska karaten som sedan har spridit sig runt om i världen och är numera en av de vanligaste kampsporterna. Dock finns det delade åsikter när det kommer till japanska karatens startskott. Vissa anser att det var Itosu Anko som är karatens fader och var den som förde fram sporten. Det är på grund av att Funakoshi, Motobu Choki, Mabuni Kenwa och många nadra framgångsrika och duktiga karate utövare bildade sina egna karate skolor. Och dessa hade en gång i tiden varit Itosu Ankos elever och elevers elever.

 

Karate fick komma med i den olympiska familjen

Det var inte förrän året 2016, i augusti som den Internationella Olympiska kommittén (IOK) beslutade att karate skulle vara en av fem kampsorter som skulle bli de nya sporterna i OS som kommer vara med i programmet i OS 2020 i Tokyo. Varför dessa sporter inte varit med tidigare i OS är för att de anses inte vara tillräckligt stora för att ha en plats där. Men nu när det utövas i Tokyo vilket är japans huvudstad, så anser den Internationella Olympiska Kommittén att sporterna ska få vara med då det även kommer vara mycket publik där. Förhoppnings kommer sporterna få fortsätta vara en del av programmet fram över och inte endast få vara med när OS är i Tokyo 2020. Eftersom att OS alltid har tagit in nya sporter under årens gång och vill alltid att bli större så är chansen ganska stor att iallafall Karate kommer vara en framtida sport. Det tycker de som sitter i olika organisationer om karaten är jättebra eftersom det gör att sporten blir större och att allt fler kan börja utöva den.